Vol overgave en vanuit mijn hart om iets te willen en kunnen betekenen voor mensen die te maken hebben met kanker (zowel de ‘patiënt’ als zijn/haar naasten) heb ik vorig jaar de opleiding ‘Massage bij kanker’ gevolgd.

Helaas weten nog niet veel mensen uit die doelgroep de weg naar mij te vinden. Wellicht uit onwetendheid van het bestaan hiervan, het feit dat hiervoor een specialisatie gewenst is (er zijn veel factoren waarbij een masseur rekening dient te houden bij ziekte én de behandeling daarvan) óf omdat ze niet weten wat welke positieve bijdrage ze van een massage kunnen verwachten.

Bij deze vertel ik hier graag iets meer over;

WANNEER JE GECONFRONTEERD WORDT MET DE DIAGNOSE KANKER belandt je vaak in een ‘rollercoaster’ van emoties en tegelijkertijd volgen vrijwel direct diverse onderzoeken door verschillende artsen, diverse behandelmogelijkheden én moet je een keuze maken voor welke behandeling je kiest (Heb je wel een keuze?) en óf je überhaupt een (bepaalde) behandeling wel wilt!

Je krijgt van allerlei, gevraagde en ongevraagde, adviezen van professionals, familie en vrienden, maar het gaat wel OM JOUW LIJF EN JOUW LEVEN! Maar het lijkt wel of je er niets meer over te zeggen hebt, je ‘geeft je over’ aan de medici, want die hebben er ervaring mee en zullen wel weten wat het beste voor jou is …

Ongetwijfeld hebben ze het beste met je voor en zullen ze er ALLES AAN DOEN OM JOU WEER BETER TE MAKEN. Maar man, wat staat je leven op zijn kop! Alles is opeens onzeker en niemand kan je garanties geven.

Dat alles tezamen kan voor heel veel SPANNINGEN, STRESS EN SLAPELOOSHEID zorgen en dat zijn nou juist “ingrediënten” die je herstel niet ten goede komen. Wanneer je gespannen en moe bent heb je een lagere pijn- en tolerantiegrens en kan je lichaam minder goed herstellen van evt. ondergane behandelingen.

HIERBIJ KAN EEN MASSAGE VAN GROTE WAARDE ZIJN, voorwaarde is wel dat deze massage is afgestemd op de vorm van kanker die je hebt, de plaats waar de kanker zich bevindt, de behandeling(en) die je ondergaat en jou ‘conditie’ op dat moment!

Wanneer je bijv. midden in de chemokuren zit, heeft je lichaam al aardig wat te verduren en zal een stevige massage van een uur je geen goed doen. Sterker nog het put je lichaam teveel uit en er is nóg minder energie over voor herstel. Een ZACHTE MASSAGE  van max. 20 min. is dan meer dan genoeg!

HET DOEL VAN DE MASSAGE IS OM JOU RUST EN ONTSPANNING TE BRENGEN ÉN VOLDOENDE ENERGIE OVER TE HOUDEN VOOR JE HERSTEL!

Wil je er meer over weten neem dan gerust (vrijblijvend!) contact met mij op!